Hur viktigt är blogga

Hur viktigt är blogga

    Posted in : Blogga:
  • On : sep 30, 2018

Bloggarna har fått en enorm genomslagskraft sedan ett decennium tillbaka och idag har de en status i samhället som är värt betydligt mer än man kan tro. I stort sett alla stora ledare eller chefer har någon form av blogg och även om bloggandet i början avfärdades av politiker och högt uppsatta personer, så kan de inte sticka under stolen med att bloggar är ett av de viktigaste medier som finns.

En form av demokrati
En blogg ger vem som helst chansen att uttrycka sig helt och fullt och fungerar som alternativa medier när folk vill ha nyheter som inte är vinklade. Många företag sprider sin marknadsföring och tidningarna skriver sina artiklar men det är vanligt att de är vinklade till någons förmån. Många menar därför att en person som är helt neutral kan ge bättre information om han eller hon är väl insatt i ämnet och därför har det blivit allt svårare att lura människor. Folk vänder sig till sociala medier och bloggare istället för att få en hum om ett företag är ärligt eller inte. En blogg är också fenomenal på att uttrycka vad folk verkligen känner istället för att bli nedtystade av media.